پشم
شیشه، توده ای است از رشته های بسیار ظریف و نازك شیشه. اگر شیشه معمولی
به صورت رشته هایی بسیار باریك درآید، ماده ای محكم و انعطاف پذیر به دست
خواهد آمد. این رشته های ابریشم گونه ی شیشه را می توان به شكل پارچه بافت و
یا آن را به صورت توده ای پنبه ای شكل درآورد.

, , , , , , , , , پشم
شیشه، فاسد و فرسوده نمی شود. به علاوه عایق خوبی است و جریان الكتریسته
را از خود عبور نمی دهد. پرده هایی كه از این ماده ساخته می شوند، در برابر
رطوبت و نور خورشید بسیار مقاوم اند.

, , , , , , , , , مواد
پلاستیكی معمولا تحت تاثیر فشار یا ضربه، ترك می خورند و خم می شوند. ولی
از تركیب پلاستیك با تارهای پشم شیشه، ماده ای محكم و بسیار سبك به دست می
آید. بدین ترتیب استحكام و مقاومت پشم شیشه بیشتر می شود. از این ماده،
معمولا برای ساختن قسمت های مختلف هواپیما، بدنه ی اتومبیل، قایق، چوب
ماهیگیری و غیره استفاده می شود.